INICI  EL CENTRE   INFORMACIÓ  GENERAL LES CLASSES PROJECTES BIBLIOTECA MENJADOR AMPA
Inici > Activitats i celebracions col.lectives                                                       castellà

9 d'octubre
Festa Tardor Festa d'Hivern Carnestoltes

Dia de la dona
Festa de la Mona de Pasqua Animació lectora Salut Buco-dental

Educació Vial
   
Autoprotecció Educació Ambiental Setmana Cultural Fi de Curs

Celebracions
             

ACTIVITATS I CELEBRACIONS COL.LECTIVES.

   
GALERIA D'IMATGES

BLOCS DEL CENTRE 

Escola oberta

Recursos, activitats i jocs educatius.
PROFESSORAT

MARES-PARES

ALUMNAT

ENLLAÇOS D'INTERÉS

Contacta amb nosaltres

Calendari , agenda activitats escolars.

9 d'Octubre
Correspon als continguts del tema transversal "Educació per a la pau, la integració i la interculturalitat".  Al llarg del curs es realitzen diferents activitats amb l'objectiu de conèixer, integrar-se, identificar-se i sentir-se membre del Poble Valencià. S'organitza al voltant del  9 d'octubre com a data significativa de la Comunitat Valenciana i el valencià com a llengua pròpia. L'actuació es concreta  en activitats que van des de l'estudi i treball a l'aula de classe fins a elaborar disfresses i vestimentes de l'època, dramatitzacions, murals... i la participació en la festa escolar que organitza l’Ajuntament de Xàbia per a totes les escoles de la localitat.      

Activitats 9 d'Octubre : Treballs de Classe.  Video resum  del 9 d'octubre
                                                                            LLibret  per a 1r nivell                                                                           
                                                                            Text per a 2n nivell

(Veure document sobre temes transversals)

                           

Festa de la Tardor
 L'activitat  representa la cloenda  de la Unitat didàctica "La tardor" que a  finals d'octubre i principis de novembre  es treballa a les classes d'Infantil i Primer Cicle de Pimària. Els continguts es centren en el pas del temps , els canvis de l'oratge, l'alimentació i en especial els fruits de la tardor. En la festa participen pares i mares que s'encarreguen de preparar un berenar amb els fruits que xiquets i xiquetes han portat. Es perceptiva la "torrà de Castanyes".                                   

Festa d'hivern
Al llarg de tota la darrera setmana del 1r trimestre s'adornen les aules i passadissos amb motius d’hivern. L' últim dia es realitza un encontre de totes les classe per acomiadar el trimestre. Es canten cançons i nadales preparades en la classe de música.   Els “Patges dels Reis Mags" visiten les classes d'infantil i 1r cicle per a recollir  les cartes que els xiquets i xiquetes han escrit.                  
(veure activitats escolars dia 22-12-2009). 
                      
                                                                                               
Dia de la Pau
 A més a més de treballar transversalment el tema de la Pau al llarg de tot el curs, l'última a setmana de gener es duen a cap  nombroses activitats d'aula sobre la pau, la no violència, la tolerància, la solidaritat... que conclouen el dia 30 en una trobada al pati de l'escola on es llig un manifest, es canten cançons i es confecciona un mural al.lusiu                                           

Carnestoltes

             
Tota l'escola  participa en una desfilada de disfresses pel barri.  Cada any s'elegeix un tema sobre el que  es confeccionaran  disfresses i el ninot del rei Carnestoltes. Les disfresses es fan a classe amb la col.laboració de pares i mares. 
Carnetoltes ve celebrant-se al col.le des de fa més de 20 anys, alguns dels motius utilitzats han sigut: el circ, la mar, l'oratge, la por,  l'aigua, el cine, la cuina, el foc, la música... En acabar la desfilada cremem el rei Carnestoltes al pati de l'escola.

               
                                                                                                                 

Dia de la Dona
No es tracta solament d'una activitat significativa per a celebrar el dia de la dona ( mural sobre les dones, full informatiu a les famílies, composició de textos, lectures,  manualitats...), aprofitem la data per a concretitzar els continguts del tema transversal  de la Igualtat i Coeducació . Aprofundim en  l'anàlisi i crítica de situacions discriminatòries en la societat, en la vida quotidiana, en el treball, en els jocs, en l'escola, en la cultura, en el llenguatge... plantejant i practicant  alternatives no sexistes.                                          

Festa de la Mona de Pasqua

Es celebra l'últim dia  del segon trimestre.  Totes les classes van d'excursió al Muntanyar, a la platja de la Grava o a algun camp proper a "berenar la mona". Amb aquesta activitat  donem a conèixer a tot l’alumnat tradicions, jocs, costums i menjars tradicionals de Pasqua. Alguns nivells aprofiten per a elaborar ells mateixa a classe ( amb la col.laboració d'alguna mare)  la tradicional Mona de Pasqua, que després es menjaran. 

                  

Animació lectora
Les campanyes d'animació lectora formen part de les activitats col.lectives més arrelades en el nostre centre. Direm que són "un clàssic". Setmanes i dies del llibre, tallers de lectura i composició, xarrades, teatres, fires del llibre, exposicions, llibres gegants, primaveres de contes...  Any rere any des del departament d'activitats culturals, la biblioteca de centre i l'AMPA sempre s'organitzen un bon grapat d'intervencions de diferent durada encaminades a fomentar l'hàbit de la lectura i escriptura.  L’Ajuntament de Xàbia i la Biblioteca Municipal programen anualment actuacions destinades a les escoles, en les quals  participem i col.laborem. 
(Per a més informació visitar la  pàgina de Biblioteca)
                          

Salut Buco-dental
 El programa de salut buco-dental constituïx un dels continguts principals del tema transversal "Educació per a la salut".  Es una campanya organitzada per Sanitat i es treballa conjuntament amb el centre de salut. Els metges especialistes realitzen revisions dentals periòdiques dels alumnes. A les classes es procedeix a la fluoració setmanal. Es donen xarrades i materials informatius tant a pares-mares com a alumnes.

 

                                                       
             
 
                               
Programes  Complementaris

Educación Vial
L'objectiu principal d'aquest programa és desenvolupar comportaments correctes de convivència al carrer i als vehicles,  coneixent i respectant les normes d'educació vial.
A banda de tractar-se com a tema transversal a l’aula, la Policia Local  impartix cada curs  tres o quatre sessions per nivell de classes teòriques i pràctiques d‘Educació vial. Munta un circuit de tràfic 
amb bicicleta per on  passa tot l’alumnat durant una setmana. Com a colofó de la Campanya,  tota lescola  participa en la Marxa Ciclista a l’Arenal.     


Autoprotecció
  El departament  d’Autoprotecció del centre imparteix  al llarg del curs diferents sessions (teòriques i pràctiques d’evacuació) en tots els cursos. També es realitzen simulacres d’evacuació del centre. Habitualment col.laboren la Policia Local, el Parc Comarcal de Bombers i la Creu Roja Local.
 L'objectiu del programa és que l'alumnat adquirisca conductes que afavorisquen la prevenció d'accidents i el comportament adequat i cívic davant de situacions de perill, individuals o col.lectives       
  Accedir al Pla d'autoprotecció      

           

Educació Ambiental

Endemés del continguts sobre educació ambiental que es contemplen en les diverses àrees del currículum, s'organitzen campanyes puntuals per sensibilitzar l'alumnat cap a la conservació de la natura i  donar-li a conèixer la influència de la intervenció humana en el medi ambient, valorar críticament la necessitat i l’abast d’aquesta i adoptar un comportament en la vida quotidiana d’acord amb l’actitud de defensa i recuperació de la natura.
L’Ajuntament de Xàbia, amb monitors i personal especialitzat, promou visites d'estudi i observació de la flora i la fauna , replantacions en zones cremades, seguiment de l'evolució de les replantacions... Participa alumnat de 2n i 3r. cicles de Primària. Les activitats estan coordinades i preparades per dos biòlegs. 
             

Setmana Cultural
Les setmanes culturals suposen un motiu per a que tot el centre treballe alhora algun dels continguts més significatius del currículum, celebracions importants de l'any en curs ( aniversaris, centenaris), fets culturals i socials interessants... Setmanes de la Mar, del Montgó-la Plana, de la Cultura tradicional, del Món màgic dels Llibres..., serveixen tant per a aprofundir en el tema com per a integrar-se en la comunitat  escolar i participar en activitats grupals de manera constructiva responsable, solidària i democràtica, valorant les aportacions de cadascun dels membres del grup.       

Fi de Curs
Són diverses les activitats que s'organitzen al voltant de fi de curs com a cloenda dels treballs i comiat dels membres de  la comunitat escolar: Reconeixement i agraïment a persones que col.laboren en alguns programes del Centre; Policia Local, Bombers, Creu Roja... Lliurament de diplomes de la Biblioteca Escolar als millors lectors. Lliurament d'Orles de fi d'etapa als alumnes d'Infantil 5 anys, i  als alumnes  de 6é.
L'activitat principal és el Festival de Fi de Curs en el que cada classe prepara una actuació: balls, cançons, teatre, recitacions...
L'AMPA organitza un sopar i fi de festa.
   
                                                                                       
             Mapa Web      Tornar a  inici   Administració web      
       C.E.I.P. PORT DE XÀBIA    
    C. Joan Fuster nº1        03730-Xàbia 

      Tf: 965791268, FAX. 965796043
 
       03009853@edu.gva.es  
Fet amb        CopyrightHosting © P.G.- ceip "Port de Xàbia" 2009