INICI  EL CENTRE   INFORMACIÓ  GENERAL LES CLASSES PROJECTES BIBLIOTECA MENJADOR AMPA
            Infantil Primer Cicle Segon Cicle Tercer Cicle Especialitats
    L'alumnat       Orientació pares-mares Objectius  Hàbits Avaluació  1r nivell 2n nivell Activitats
Inici > Les classes > Primer cicle                                                   castellà
Característiques de l'alumnat
 Els cursos de 1r. i 2n. són fonamentals com a base de tota l'escolaritat.
  La forma en que els alumnes visquen aquestos anys determinarà la motivació per a aprendre i l'actitud de cara a l'escola.
 Són edats que els xiquets i xiquetes mostren interès en aprendre coses noves i no s'ha d'interferir en aquesta il.lusió amb preocupacions excessives o per contra amb despreocupacions.
   Per a fomentar els hàbits de treball cal orientar-los, estar al seu costat, potenciar la responsabilitat de cara a realitzar les tasques encomanades, ajudar-los a ser constants, a presentar els treballs nets i pulcres. Els xiquets/tes d'aquesta edat no són responsables per si mateixos, no naixen amb hàbits de treball adquirits, s'han d'educar, necessiten ajuda i orientació. 

 

FACTORS MADURATIUS QUE INTERVENEN EN L'APRENENTATGE.

 Llenguatge: articulació, vocabulari i expressió verbal.

 Nivell  mental: capacitat d'abstracció i genera1ització.

 Desenvolupament psicomotriu.

 Desenvolupament perceptiu.

 Factors emocionals.

 Tots aquests elements comporten una evolució física, intel.lectual i afectiva. El xiquet/a de 6 - 7 anys assoleix una estabilitat que li permet començar a desenvolupar la seua pròpia personalitat. És l'edat ideal per a l’inici dels ensenyaments sistematitzats i metodològic. Un desequilibri excessiu en alguna d'aquestes àrees pot suposar problemes en la seua evolució escolar.

 

                                                                                                                                                    

ACTIVITATS I CELEBRACIONS COL.LECTIVES.

   GALERIA D'IMATGES

BLOCS DEL CENTRE
 
Escola oberta
Recursos, activitats i jocs educatius.

PROFESSORAT

MARES-PARES

ALUMNAT


Contacta amb nosaltres

Calendari , agenda activitats escolars.

Orientacions pares mares
FACTORS QUE AFAVOREIXEN ELS APRENENTATGES ESCOLARS.
Els pares i mares han d’esforçar-se en no provocar ansietats ni nerviosisme en l'inici de la lectura, l'escriptura i el càlcul. Cada alumne té un ritme d'aprenentatge diferent, cal animar el vostre fill/a ajudant-lo a superar les dificultats pas a pas.
La coordinació amb els mestres és necessària per a seguir la marxa escolar.
i l'actitud dels pares cara a l'escola, la importància que es done als  aprenentatges escolars, el respecte que es demostre als mestres, a fer-los cas i tenir-los afecte serà molt important.
Potenciar hàbits d'autonomia: alimentació, vestir-se, adoptar postures
correctes d'asseure, ordenar les seues coses.

Educar en el respecte als altres i propiciar actituds de cooperació i ajuda.

Tenir cura de la pròpia seguretat personal i autoestima.

ACTIVITATS RECOMANABLES

Lectura diària de contes, creant una situació i ambient agradable. 

Passatemps: laberints, jocs de diferencies, etc.

Diàlegs familiars fomentant l'opinió del xiquet/a i la seua expressió.

Potenciar l'observació:

Comprovar que hi ha diferents tipus de lletres (en revistes, diaris, llibres).

Buscar lletres iguals en les paraules.

Paraules de diferents significats canviant una lletra.

Observar com passa l'hora al rellotge.

Utilitzar el ca1endari per a conèixer els números

Jocs de l'Oca i parxís.

Telefonar un familiar dictant els números.

 Utilitzar un llenguatge ric i amb bona pronunciació.

Fomentar els comportaments seguint les normes de bons costums ( saludar

acomiadar-se, utilitzar un vocabulari educat, ser amable, respectuós...)

                                                                               


Objectius de cicle
CONEIXEMENT DEL MEDI
1. Comportar-se d'acord amb els hàbits de salut i cura corporal.
2. Respectar les normes i regles de convivència .
3. Reconèixer i apreciar la pertinença al poble,,família, escola, grup.
4. Reforçar els lligams de pertinença al poble valencià valorant les seves peculiaritats (llengua, costums,  festes, etc.).
5. Reconèixer els efectes positius i negatius sobre l'entorn natural i social adquirint un comportament que contribuesca a la conservació i millora.
6. Reconèixer les transformacions provocades pel pas del temps.
7.Coneixer les parts del cos i els noms i funcions dels principals aparells.
8.Conèixer els dies de la setmana, els mesos de l'any, les estaciones.
9. Reconéixer i identificar els elements principals de l'entorn natural pròxim (elements visibles del paisatge, temps atmosfèric,vegetació, fauna).
10. Valorar positivament la  realització de tasques i gaudir amb la seva execució acurada.

ÀREA DE  MATEMÀTIQUES.
1. Reconèixer els números naturals fins el 1.000.
2. Realitzar sumes i restes portant amb números de tres xifres
3. Resoldre correctament problemes amb  les diferents operacions (suma i resta).
4. Elaborar i utilitzar estratègies  d'estimació i de càlcul mental  .
5. Memoritzar les taules de multiplicar fins a la del cinc.
6. Utilitzar instruments senzills de càlcul i mesura
7. Reconèixer i relacionar la lectura de l'hora.
8. Interpretar correctament les dades del calendari.
9.Representar amb gràfics el resultat d’enquestes senzilles.
10. Identificar algunes formes  geomètriques .
  LLENGUATGE:  VALENCIÀ I CASTELLA
1. Comprendre i produir missatges orals seguint un raonament llògic i atenent les normes de la llengua.
2.Aprendre vocabulari i utilitzar-lo correctament.
3.Llegir amb correcció, expressivitat i l’entonació deguda.
3. Escriure de forma autònoma i creativa,.. seguint les regles bàsiques
4. Utilitzar el llenguatge com a  instrument d’aprenentatge.
5. Apreciar la lectura com a font de  plaer i d’informació.
6. Dominar el traç de les grafies, majúscules i minúscules.
7. Separar correctament les paraules.
8. Esforçar-se en treballar amb pulcritud.
9. Iniciar l’ús de les estructures simples de la llengua
10.Participar en l’intercanvi d’idees, experiències i sentiments

PLÀSTICA.
  1. Desenvolupar la capacitat creativa.
2. Manipular diferents materials.
3. Expressar-se gràficament amb autonomia, confiança i apreciar el  
4. Controlar el traç amb llàpis, cera, retolador, pinzell.
5. Conèixer i controlar les tècniques de picar, esgarrar, retallar, pintar,
6.Expressar de forma espontània les  seues vivències i percepcions de
7.Treballar en equips i acceptar als  altres.
8.Representar la realitat quotidiana  de forma autònoma i espontània.
9.Identificar i establir relacions  entre la realitat i la seua representació
10.Apreciar el valor de les representacions plàstiques.
         
           DOCUMENT  PROGRAMACIÓ 1R CICLE  
EN PDF                                                                                                        

Hàbits 
1.-Hàbits de convivència:                                                                               
1.1.-Col·laborar espontàniament en els treballs de la casa i de l'escola, tant si se li encarrega com si no.
1.2.-Protegir als més xicotets i ajudar els companys/es que ho necessiten.
1.3.-Compartir les coses amb els altres.
1.4.-No molestar voluntàriament als altres. No insultar ni barallar-se sistemàticament. No espentar per ser  primer/a.
1.5.-Tindre una actitud alegre i d'estima cap als altres.
1.6.-Respectar el que li rodeja, objectes, animals plantes. 
1.7.-Respectar les normes que regulen la vida en comú i fer servir les normes habituals de tracte: saludar, demanar per favor, despedir-se, demanar disculpes.
1.8.-Arreplegar un objecte que li ha caigut al/ella  o a un altre. No tirar papers ni embrutar el sòl.
1.9.-Saber escoltar quan parlen els altres. Parlar quan li correspon i sense voler imposar-se.
1.10.-Buscar l'ajuda de altres per a solucionar un problema quan veu que és necessari.
1.11.-Dirigir-se correctament als altres.
1.12.-Acceptar les limitacions que els adults li posen en les seue activitats (espai per a jugar, ús del material, tipus d'activitat
2.-Hàbits d'autonomia:
2.1.-Menjar sol correctament.
2.2.-Vestir-se sol
2.3.-Llavar-se i endreçar-se sense ajuda
  3.-Hàbits de treball.
3.1.-Mantindre la postura adequada al treball que realitza.
3.2.-Estar atent/a a les explicacions, a les normes i als treballs que se li encarreguen.
3.3.-Acabar el treball que ha començat.
3.4.-Presentar el treball net i ordenat.
3.5.-Deixar en el seu lloc jocs o material que ha estat utilitzant.
3.6.-Regoger els desperdicis i tirar-los a la paperera.
3.7.-Treballar o jugar sol sense molestar als altres.
3.8.-Saber compartir el material col·lectiu organitzant el seu treball segons el del comapany/a.
3.9.-Preveer el material que necessitarà per a fer un treball suggerit.
3.10.-Començar a saber regular el seu ritme d'activitat, sense treballar ni massa de pressa ni massa ràpid.
                                                                                                                                                                                                               

Activitats
Activitats 9 d'Octubre : Treballs de Classe  
Video resum  del 9 d'octubre
LLibret  per a 1r nivell
Text per a 2n nivell
Projecte de treball  "Un matí al riurau Arnauda"       

Estudiem i celebrem la  tardor.
L'última setmana de setembre i les dues primeres de novembre tots els anys celebrem la tardor.
Hi deixem alguns dels materials que utilitzem per al treball.
1-Per què el dia es fa més curt?
El sol en cada estació de l'any


Cliqueu-hi per accedir a materials de la tardor, 1r cicle.
Festa de la tardor.
 El dia 13 de novembre els cursos de 1r i 2n de Primària vam celebrar la festa de la Tardor.
Després d'estudiar l'oratge de la tardor, perquè el dia es més curt; les fruites carnoses i seques; el que fan els animals; com està el camp i els arbres... vam fer una bona festa, cliqueu i mireu, mireu...
       
                                                                         

Excursio a Gandia:
Les classes de 1r i 2n de Primària hem anat  d'excursió a Gandia el dia 11 de febrer. Ha sigut un viatge també en el temps ja que gràcies a les activitats organitzades, ens hem traslladat  a l'època dels Ducs de Borja, al segle XVI.
 Activitats:
-Teatre del Raval.

Visita a l'exposició "La vida en l'època dels Borja. Representació per la companyia Pluja Teatre de " La comèdia Borja".
-Vista palau Ducal.
-Dinar Parc de Sant Pere.

EXCURSIÓ A PINOSOL

Hem anat al parc de Pinosol a aprendre a jugar amb la natura, a compartir jocs i passar-ho bé d'una manera diferent i divertida.

EXCURSIÓ A LA PLANA

Per conèixer més i en directe la natura, hem anat d'excursió al Parc Natural del Montgó. Hem passat el matí per la Plana, des del cap de Sant Antoni fins al molins. Els monitors del parc, Alex i Joan, ens han explicat moltes coses del Parc, i ens han ensenyat a utilitzar les ferramentes dels nostres sentits per a observar la natura. Els molins ens han deixat encantats, llàstima que alguns s'estiguen caent, volem que els restauren tots.  

PROJECTE DE TREBALL :  " UN MATÍ AL RIURAU ARNAUDA" 

 Materials elaborats en el projecte de treball realitzat amb els alumnes de Primer Cicle  de Primària "Un matí al riurau Arnauda", dut a cap durant el tercer trimestre de 1er nivell del curs 2011-2012,  i el mes de setembre de 2n nivell del  2012-2013.  L'experiència del projecte es va presentar com una comunicació en l'àmbit educatiu al I Congrés Nacional "El paisatge dels riuraus, arquitectura i reptes". 


Per descarregar les fitxes de treball  i més informació accediu al blog "entre papers digitals"
Materials educatius i comunicació
El ceip Port de Xàbia al I Congrés nacional sobre riuraus
Excursió als molins i al riurau Arnauda

                                                                   

        Mapa web Tornar a inici   Administració web      
       C.E.I.P. PORT DE XÀBIA    
    C. Joan Fuster nº1        03730-Xàbia 

      Tf: 965791268, FAX. 965796043
 
       03009853@edu.gva.es  
Fet amb      CopyrightHosting © P.G.- ceip "Port de Xàbia" 2009