INICI  EL CENTRE   INFORMACIÓ  GENERAL LES CLASSES PROJECTES BIBLIOTECA MENJADOR AMPA
Organització  Qui som      Modalitat lingüística  Normes  Comunicació  amb les famílies 
Calendari de curs  Horaris     Beques i ajudes LLibres de text Documents 
Inici > Informació general                                                    castellà
Organització

El Col·legi d'Educació Infantil i Primària "Port de Xàbia" és un centre públic que depén de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana. Consta de 9 unitats, una per cada nivell de l'Educació Infantil i Primària.
                                                  

 Educació Infantil

3r Ed. Infantil: 3 anys

4t Ed. Infantil: 4 anys                                       

5t Ed. Infantil: 5 anys

         Especialitats
 • Pedagogia Terapèutica
 • Anglés 
 • Educació Física
 • Música
 • Logopèdia
 • Educació Compensatòria
 • Religió

           
          
 Educació Primària

Primer Cicle

     1r Nivell : 6 anys

     2n Nivell: 7 anys

Segon Cicle

     3r Nivell : 8 anys

     4t Nivell : 9 anys

Tercer Cicle

     5e Nivell : 10 anys

     6e Nivell : 11 anys

(Per necessitat de matrícula durant alguns cursos s'han de desdoblar alguns nivells.)

                                                                                                                                                             

ACTIVITATS I CELEBRACIONS COL.LECTIVES.

   GALERIA D'IMATGES
BLOCS DEL CENTRE 
Escola oberta
Recursos, activitats i jocs educatius.

PROFESSORAT

MARES-PARES

ALUMNAT

ENLLAÇOS D'INTERÉS

Contacta amb nosaltres

Calendari , agenda activitats escolars.

Qui som: Consell Escolar de Centre.   Professorat

Consell Escolar de Centre.

REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT-PRIMÀRIA

 • Fidel Montaner Torrente
 • Carmen Cholbi Ros
 • Juan Carlos Pastor Beleguer
 • Mª José Sivera Costa
 • Àurea Villanueva Albanell
 • Dolors Delhom Codoñer
REPRESENTANTS DE PARES/MARES- PRIMÀRIA
 • Carlos Palacio Bravo
 • Mª Carmen Garreta Ribes
 • Carlos Bisquert Cardona
 • Dionisio Henarejos Cardona
 • Maria Rosario Henarejos Cardona
 • Mª Amparo Barber Vives
 • Rosa Ana Delhom Codoñer
 • Venonique Cortes Molina

REPRESENTANTS ALUMNES –PRIMARIA

 • Hanan El-Ayadi Benabdellah
 • Ana Mar Cruañes Blasco
 • Claudia Fornés Mckenna

REPRESENTANT DE L’A.M.P.A.

 • Salvadora Catalá Henarejos

REPRESENTANT P.N.D.

 • Antonio Iglesias Arenas

REPRESENTANT DE L’ AJUNTAMENT DE XÀBIA

 • Empar Bolufer Castelló

EQUIP DIRECTIU

DIRECCIÓ
Isabel Moreno Hernández
CAP D'ESTUDIS
José Luís Bisquert Pérez
SECRETARI
José Veiguela Mengual
                         
                  Professorat                                           
  NIVELLS                                                 TUTORS/ES
INFANTIL  3 anys Carmen Cholbi Ros
INFANTIL  4 anys Marian Català Arenós
INFANTIL  5 anys Mª Dolors Delhom Codoñer
REFORÇ INFANTIL Jessica Herrero Escalera
1r CICLE  DE PRIMÀRIA 1r Esther Valverde Montero
1r CICLE DE PRIMÀRIA 2n Pepa Guardiola Chorro 
2n CICLE DE PRIMÀRIA 3r  Juan Carlos Pastor Belenguer
2n CICLE DE PRIMÀRIA 4t  Àurea Villanueva Albanell
3r CICLE DE PRIMÀRIA 5e Teresa Cavero Serrat
3r CICLE DE PRIMÀRIA 6e José Luis Bisquert Pérez
Isabel Moreno Hernández

ESPECIALITATS EQUIP DIRECTIU
EDUC. ESPECIAL     Maria Galceran Ibañez DIRECCIÓ   Isabel Moreno Hernández


SECRETARI   José Veiguela Mengual


CAP D’ESTUDIS José Luís Bisquert  Pérez
EDUC. MUSICAL      Guillem Bolufer Ginestar
EDUC. FÍSICA           Fidel Montaner Torrente
ANGLÉS      Ana Cholbi Catalá                                    

COMPENSATÒRIA 
Teresa
Cavero  Serrat

 Fidel Montaner Torrente 

Coordina Programa      José Luís Bisquert  Pérez

COMISSIÓ TIC   

Coordinador TIC  Guillem Bolufer Ginestar           
AUDICIÓ I LLENGUATGE:
Mª Dolores Vives Moragues
RELIGIÓ CATÒLICA     Mª José Sivera Costa
ORIENTADORA          Lorena  Monasor Orozco 
 ENCARREGAT DEL MENJADOR.- Guillem  Bolufer Ginestar
COORDINADORA BIBLIOTECA I PLA LECTOR            Esther Valverde Montero
COORDINADOR HORT ESCOLAR                         

                                                                                             
Modalitat lingüística

Escola Valenciana Plurilingüe

El centre aplica des de 2004-2005 un Programa d'Ensenyament en Valencià Enriquit, amb tres llengües d'aprenentatge: valencià, castellà i anglés.
El valencià es potencia com a llengua de comunicació al centre. D'esta manera, els nostres alumnes aprenen a estimar i usar la llengua pròpia de la nostra comunitat i es preparen millor
per a integrar-se de ple en la societat actual i futura. 

 

Educació Infantil

En valencià

En castellà

En anglés

Educació Primària

En valencià

En castellà

En anglés

 • Valencià
 • Coneixement del medi
 • Música
 • Plàstica
 • Educació Física
 • Educació per a la ciutadania (3r cicle)
 • Religió/Alternativa
 • Castellano
 • Matemàticas
 • Anglés


                 

Normes
1..L'alumnat arribarà puntualment a la classe. Quan l´alumne/a arribe tard per qualsevol motiu haurà de portar un justificant que entregarà al  seu tutor/a . En cas de malaltia, seria convenient que les famílies telefonaren a l’escola a primera hora del matí, al telèfon 965791268.

2.  Durant l´horari  lectiu l´alumnat no podrà absentar-se del centre, en cas d´haver de fer-ho portaran l´autorització que justifique la seua absència.

3. 
Per tal d´evitar interrupcions en la tasca escolar, els pares/mares no entraran a les aules ni  a les dependències on s´estiguen impartint classes .

 4. L’atenció a pares i mares es realitzarà en valencià o en castellà. En cas de no poder comunicar-se en cap de les dues llengües oficials, preguem a les famílies que vinguen acompanyades d’un TRADUCTOR/A.

 
 5.Qualsevol consulta sobre la formació dels seus fills/es hauran de fer-la al professor/a tutor/a, cap d´estudis o direcció en l'horari  especificat.

6. No està permés que els alumnes porten telèfons mòbils ni jocs electrònics al col.legi. En cas d’incompliment, es requisarà i la família deurà passar per l’escola per tal de  recuperar-lo.

7. Segons NORMATIVA de la Conselleria d´Educació i Ciència, l´alumnat que està en tractament mèdic, prenent alguna medicació en horari escolar, haurà de portar un  certificat mèdic, on conste la dosi, i entregar-lo al Tutor/a i a l’Encarregat del menjador. Igualment es farà, en cas de patir alguna malaltia (asma, al.lèrgia, etc.)

8. Seguint el PLA D´AUTOPROTECCIÓ es podrà realitzar  algun simulacre d’evacuació durant el curs escolar.

9.L’alumnat que inicie cicle (1r, 3r i 5é de Primària)  i desitge rebre ensenyament de religió catòlica ho sol·licitarà a la Secretaria del centre.

10. No es aconsellable que l´alumne porte Tipp-Ex líquid, degut a l´alta toxicitat, en cas d´utilizar-lo procurar que siga en forma de bolígraf  o de cinta.                                                                             


Comunicació amb les famílies


CIRCULARS INFORMATIVES  
 Mantindre una comunicació fluida entre el centre i les famílies és primordial. Per això,  preguem a pares-mares que atenguen les  circulars informatives que els enviem mitjançant els xiquets i xiquetes.
També trobaran informació en els taulers d'anuncis del col.legi i en aquesta web. 

 -A principi de curs es reparteix documentació  important sobre:  professors de cada nivell, horaris d'atenció de  Direcció, Direcció d'Estudis,
Secretaria, calendari escolar, les normes de comportament,  entrades i eixides del centre, justificació de faltes d'assistència, informació de menjador etc.
-Al   llarg del curs es distribueixen altres circulars informatives sobre diferents temes (activitats, reunions, sanitat, beques, ajudes, menjador...).
-Trimestralment es lliura un butlletí informatiu d'avaluació individual a cada alumne (abans de  vacances de Nadal, de Pasqua i d'estiu). 


REUNIONS

-A principi de curs es realitza una reunió general per nivell en què el professor o professora tutora informa i contesta a les preguntes o aclariments necessaris sobre el desenvolupament del curs.
AUTORITZACIONS:
PROTECCIÓ  D'IMATGE
En el treball d'informar i participar a les famílies i a la societat
  el C.E.I.P. Port de Xàbia difon sovint imatges on apareixen individualment o en grup, alumnes realitzant activitats escolars o extraescolars. Aquest és el cas de: fotografies del grup/classe, orles de fi de curs, fullets divulgatius del Centre, tríptics informatius, revistes, periòdics, calendari escolar, la web, els blocs...  

A tal fi la direcció demana el consentiment als pares/mares o tutors legals per a poder publicar fotografies, on apareixen els seus fills/es  clarament identificables, però mai no es dóna informació ASSOCIADA A CAP DADA DE TIPUS PERSONAL COM ARA EL NOM, ADREÇA NI ALTRES... LES QUALS ES TROBEN PROTEGIDES PER LA CONFIDENCIALITAT I DE LA CUSTODIA DE LES QUALS  S’ENCARREGA L’ESCOLA, SEGONS LES LLEIS VIGENTS.

EIXIDES  EXTRAESCOLARS
-Al llarg del curs els alumnes realitzen diverses eixides extraescolars durant la jornada escolar, de les que s'informa a les famílies. Totes elles requereixen autorització firmada dels pares-mares o tutors-es.
-Per a les eixides dins de la localitat i que només suposen mitja jornada els pares-mares han de signar una autorització  a principi de curs amb caràcter general.

RELIGIÓ
Les famílies que opten per l'assignatura de religió han de comunicar-ho a secretaria i signar la corresponent sol.licitud.

                                                                              

L'horari d'atenció dels professors/es tutors/es a les famílies és de 12:30  a 13:30  tots els dimecres de l'any.
Puntualment es pot acordar una cita  fora d'aquest horari.


Calendari de curs


Descárgate el calendario en pdf 
                                                                                                                                                                                
 
Horaris
HORARI   LECTIU

SETEMBRE I JUNY :
 
DE  DILLUNS   A  DIVENDRES,   MATINS: ..........DE 9 A 13 HORES

OCTUBRE  FINS  A MAIG:
DE  DILLUNS   A  DIVENDRES
MATINS: ............DE 9 A 12:30 HORES   
                                             VESPRADES: ...DE 3 A 4:30  HORES
HORARI   MENJADOR    

OCTUBRE  FINS  A MAIG  
de 12:30 a 3 de la vesprada

HORARI   ATENCIÓ ORIENTADORA :

Dimarts, dijous i divendres
.  ( Veure horari especificat)

ATENCIÓ FAMÍLIES
TUTORIA , entrevistes entre professorat i famílies
Dimecres de 12:30 a 13:30
EQUIP DIRECTIU
De dilluns a divendres de 9h a 10h

ENCARREGAT  DEL  MENJADOR
Dilluns, dimecres i divendres de 9:15h a 10h.

                                                      

Beques i ajudes


                                                                                                                                     

Llibres de text
                descarrega                  

Documents
Pla de Convivència

Criteris elaboració d'horaris

Pla autoprotecció

Temes transversals

Normativa inici de Curs
Legislació
Currículum E. 2n cicle Infantil

Currículum E. Primària

Avaluació en E.Primària


Convivència, drets i deures

Calendari escolar 2011-2012


    Documents per a famílies ( imprimir)
       
 Autorització eixides

        Autorització Protecció Imatge

        Actualització de dades d'alumne

        Justificació faltes

                                                                                                                  
             Mapa Web      Tornar a inici   Administració web      
       C.E.I.P. PORT DE XÀBIA    
    C. Joan Fuster nº1        03730-Xàbia 

      Tf: 965791268, FAX. 965796043
 
       03009853@edu.gva.es  
Fet amb      CopyrightHosting © P.G.- ceip "Port de Xàbia" 2009