Abans de començar

Abans d'obrir cap document cal instal·lar les fonts  que estan en la carpeta adjunta, per tal de poder veure el text com correspon.

Tornar a l'índex